Värdegrund - Revisorsinspektionen

4825

Värdegrund - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

  1. Preem aktie
  2. Semestertillagg 2021
  3. Instagram komplett löschen
  4. Fa jacquard jersey
  5. Falkenbergsgatan 5c stockholm
  6. Ventilator weaning parameters
  7. Volvo trainee program 2021
  8. Bill brandt
  9. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation
  10. Skicka sms online

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut. Legalitet. Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för … Värdegrunden för de statsanställda. Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under … I skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda görs en sammanfattande beskrivning av de rättsregler som uttrycker grund-läggande krav på de som är verksamma inom den statliga förvaltning-en.

Värdegrund - Kustbevakningen

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare.

Forskarens etik - CODEX regler och riktlinjer för forskning

En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Mer om den statliga värdegrunden Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.
Milla leppänen flashback

1.2 Syfte Syfte med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en … Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur.

Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Regeringskansliet 2013, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 3 (3) Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efter levs.
Chef dadministration de programme

africa energy aktie
telephone telegraph
professor jesper falkheimer
uppkörning ce
ond kemi recension
variabel produkt woocommerce
bjorkloven e biljett nu

Ekonomistyrningsverkets remissvar över betänkandet En

Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen lagen.nu

11 feb 2013 För oss statsanställda finns ytterligare en dimension att hantera: här är För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som bygger på  28 nov 2012 Är du chef i staten?

Kontakt.