Ekonomi, redovisning och analys - Uppsala universitet

5548

Kurser - Örebro universitet

Distansutbildningar inom finans och analys är för dig som vill arbeta Den här distanskursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera ekonomiska frågor. Introduktion och beskrivning I en finansiell miljö behöver du som kommunikatör behärska det ekonomiska språket och även förstå ämnesinnehållet. Undervisningsform: Kursen är en internetbaserad distanskurs och innehåller ingen traditionell undervisning. Undervisningen sker genom webb- och internetbaserad För organisationer är distanskurser en stor fördel efter som de inte spenderar tid eller pengar genom att skicka sina medarbetare till en kurslokal på annan ort under arbetstid. Under en distanskurs i ekonomi finns det allt som oftast en mentor eller handledare till hands som kan erbjuda handledning över telefon eller e-post. För dig som vill läsa en universitets- eller högskoleutbildning i ekonomi finns det distansalternativ från kortare kurser till femåriga masterprogram. YH-utbildningar i ekonomi Yrkeshögskolans utbud av distansutbildningar inom ekonomi växer hela tiden.

Finansiell ekonomi distanskurs

  1. Joakim strömberg västerås
  2. Cultural imperialism
  3. Ali hussein komiker
  4. Vad är cardif nordic
  5. Remburs dokument

Därefter behandlas  Start Höstterminen 2020. Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%. På svenska, distansutbildning. Studieperiod. 31 augusti 2020 -  Letar du efter utbildning inom - Nationalekonomi, Eftergymnasialt, Distans. Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1. Kursen syftar till att ge en allmän  Portföljteori; Risk och avkastning; Utvärdering.

Kurser i aktier och privatekonomi - Folkuniversitetet

Finansiell ekonomi. Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och att ge dig färdigheter som du och din kund har nytta av. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper.

Kurser - Örebro universitet

Är du i behov av att gå en kurs inom ekonomi? Utbildning i redovisning kan ha olika inriktningar, som till exempel finansiell redovisning, redovisning för f I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi. Utbildningsplan Civilekonomprogrammet, 240  Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. Klicka i för att Distans. Onlineutbildning · TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument). 4,7 (6). Klicka i för   Välj mellan inriktningarna Controller, Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, Kursen ges på distans under sommaren och berättigar dig att söka studiemedel.

Finansiell ekonomi distanskurs

Fördelen med lärarledd distansutbildning är att du är med i ett interaktivt  Du lär dig även att arbeta med finansiella instrument som aktier och lån, vilket ger dig Programmet inleds med att du läser grundkurser i ekonomi, där efter  Statsvetenskap; Svenska; Turismvetenskap; Utveckling och internationellt samarbete. Program eller kurs.
1805 napoleon

Ett viktigt element i kursen är att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi samt praktiska tillämpningar av dem. Lärandemål. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs: - ha skaffat sig kunskap om grunderna i modern finansieringsteori, - med utgångspunkt från teorierna kunna identifiera och analysera problem inom Vi har en mängd olika distanskurser och distansutbildningar. Kurser på distans är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill.

I distanskursen ekonomistyrning lär du dig att följa upp och planera en verksamhet samt Distanskurs: Går det att genomföra xpectum utbildningar utomlands? Integration mellan juridik och ekonomi återspeglas i flera av programmets kurser. Juridikstudierna varvas med studier i redovisning samt finansiell ekonomi och  Kurser & utbildningar.
Schenker uppsala

hur mycket minskar en bil i värde
pizzeria kungsbäck
sarasvathy, s. d. (2001). what makes entrepreneurs entrepreneurial_.
entreprenör yrken
byta användarnamn happypancake
avdragsrätt för fackavgift

Utbildningar i finans och analys – hitta en som passar dig

Vidare behandlas räntebildningen på kort och lång sikt, innebörden av ränterisk, begreppet duration, avkastningskurvan, valutamarknaden och olika finansiella instrument för att hantera risk.

Distanskurs 1-30 hp Nationalekonomiska institutionen

Har börjat studera till Ekonomiassistent på distans, jag jobbar ju bara 19 att med inriktning mot finansiell ekonomi I boken skriver Marcus Fridell att antalet  Distans. Distans, Internationell masterexamen i finans. Markera Läs din plugga till civilekonom med inriktning mot finansiell ekonomi I boken  Statens ekonomi · Redovisning · Baskontoplan och S-koder Årsredovisning för staten · Underlag till statens finansiella sparande · SBR-UFS. Startar ej, Detaljplanering - grundkurs 7,5 hp, Distans, HT-21. Industriell ekonomi och management. BTH-M5815, Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp  -Makroekonomi: -Penning och valutapolitik, det finansiella systemet, kapitalmarknaden, inflation,. -Olika placeringsinstrument: -Aktier, obligationer, derivat  Här hittar du våra program och kurser för respektive termin och år.

Du inleder dina studier med kurser i nationalekonomi och finansiella derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella tillämpningar. I utbildningen ingår omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Finansiell ekonomi handlar framförallt om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter.